[Rules / Reguli] Battles / Batalii

Want to challenge someone in a fight? This is the right place.
Locked
User avatar
Andrei.
Player
Posts: 23
Joined: Wed Nov 27, 2019 3:17 pm
Location: Galați
Kingdom: Chunjo
Race: Ninja
Has thanked: 1 time
Contact:

[Rules / Reguli] Battles / Batalii

Post by Andrei. » Wed Nov 27, 2019 8:51 pm

REGULAMENT

RO Version


Nu aveți voie să folosiți un limbaj vulgar, în cazul în care este utilizat se va sancționa după gravitate;
Nu aveți voie să folosiți numele vostru pe imagini;
Dacă membrul provocat nu răspunde în decurs de 24H, topicul o să fie închis;
Fiecare vot trebuie argumentat, în caz contrar votul va fi anulat. Voturile mai pot fi anulate daca un designer considera ca argumentul adus nu este unul solid;
Pentru a castiga provocarea trebuie sa aveti în total 6 voturi sau 4 voturi consecutive;
Puteți provoca maxim 4 participanți la un battle (4 cu dumneavoastră);
După ce membrul provocat acceptă battle-ul, ambii utilizatori înscriși iși vor trimite lucrările prin PM designerului ce s-a angajat în moderarea battle-ului împreuna cu dovada fisierului .PSD;
Dreptul votului se acordă celui care aduce un argument stabil, dacă se vor găsi voturi drept exemplu „aleg v1” - „aleg v2” vor fi ANULATE;
Dacă se demonstrează că unul dintre concurenți roagă un prieten sau un membru de pe comunitate să aducă votul lucrării sale va fi sancționat cu un AVERTISMENT VERBAL și interdicție în secțiunea BATTLES 30 de zile;
În topic trebuie să precizați numele celui provocat, mai exact nu aveți voie să faceți provocări "eu vs cine vrea";
Dacă după 3 zile nu mai apare niciun vot, provocarea se va încheia, iar cel care a acumulat numărul cel mai mare de voturi, va câștiga;
După începerea battle-ului nu aveți voie să dezvăluiți care este lucrarea voastră, în caz contrar bătălia va fi pierdută;
Nu aveți voie să folosiți material provocător sau defăimător;
Aveți voie să provocați pe cineva doar dacă ați depășit minimul de 20 de postări în cadrul comunității;
Aveti voie sa votati doar daca ati depasit minimul de 10 de postari in cadrul comunitatii;
Nu aveți voie să postați aiurea în topic până voturile nu încep, riscați sancțiune;
În cazul în care nu sunteți siguri de ce stock să folosiți, puteți să puneți o temă precum natura, mașini, etc.;


Titlul topicului trebuie să respecte următorul model: [Provocare] numele tău vs. numele celui pe care il provoci/celor pe care îi provoci.
Exemplu: [Provocare] Andrei. vs. X

Model de postare

Numele celui provocat:
Tip creație:
Stock/tema:
Dimensiuni:
Text:
Timp:
Alte precizări:

----------
RULES

EN Version


You are not allowed to use vulgar language, if it is used it will be punished by gravity;
You are not allowed to use your name on the images;
If the challenged member does not respond within 24 hours, the topic will be closed;
Each vote must be argued, otherwise the vote will be canceled. The votes can be canceled if a designer considers that the argument is not a solid one;
To win the challenge you must have a total of 6 votes or 4 consecutive votes;
You can challenge up to 4 participants in a battle (4 with you);
After the challenged member accepts the battle, both registered users will send their work via the designer PM who has committed to moderating the battle along with the evidence .PSD;
The right to vote is granted to the one who brings a stable argument, if votes are found as an example "I choose v1" - "I choose v2" will be CANCELED;
If it is shown that one of the competitors begs a friend or member of the community to vote on his work, he will be sanctioned with a VERBAL WARNING and a ban in the BATTLES section 30 days;
In the topic you have to specify the name of the one provoked, more precisely you are not allowed to make challenges "me vs who wants";
If after 3 days no more votes appear, the challenge will end, and the one who has accumulated the largest number of votes will win;
After the beginning of the battle you are not allowed to reveal what your work is, otherwise the battle will be lost;
You must not use provocative or defamatory material;
You may only challenge someone if you have exceeded a minimum of 20 posts in the community;
You are allowed to vote only if you have exceeded the minimum of 10 posts in the community;
You are not allowed to post the nonsense on the topic until the votes begin, you risk sanction;
If you are not sure what stock to use, you can put a theme such as nature, cars, etc .;


The title of the topic must follow the following model: [Challenge] your name vs. the name of the one you challenge / those you challenge


Example: [Challenge] Andrei. Vs. XPosting template

The name of the one provoked:
Creation type:
Stock / theme:
dimensions:
Text:
Time:
Other specifications:

Locked